Privacy

EvaNatuurlijk geeft geen persoonsgegevens/informatie door aan derden zonder toestemming van de klant.
EvaNatuurlijk hanteert een privacy reglement die voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
EvaNatuurlijk verwerkt alleen de persoonsgegevens waarvan de klant toestemming  heeft gegeven.
Klant geeft toestemming middels ondertekenen van het inschrijfformulier, intake formulier en de zorgovereenkomst vooraf en zodra de kraamzorg start. Jouw privacy wordt gewaarborgd.
De persoonsgegevens zijn nodig voor het inschrijven van kraamzorg.
Persoonsgegevens zijn nodig om een zorgovereenkomst aan te gaan op het moment van starten kraamzorg.
De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen. De persoonsgegevens zijn nodig om goede (kraam)zorg te kunnen garanderen. De persoonsgegevens blijven in het bezit van EvaNatuurlijk.

Geheimhouding

EvaNatuurlijk heeft geheimhouding plicht. Zowel over de verstrekte persoonsgegevens als over zorginhoudelijke informatie.
EvaNatuurlijk deelt alleen informatie  met de verloskundige of huisarts van de klant.
Na de kraamweek worden bevallings en kraamzorg gegevens van moeder en kind gedeeld met de JGZ.
EvaNatuurlijk heeft een meldingsplicht bij vermoeden van fysiek of psychische mishandeling/ verwaarlozing. Meld Code plicht.
Uiteraard wordt dit eerst met klant besproken, waarna er eventueel hulp of actie wordt ondernomen.

Aansprakelijkheid

EvaNatuurlijk heeft een aansprakelijkheid verzekering. 
Klant heeft bij schade ontstaan in de kraamweek, een eigen risico van € 250,00
Schade binnen 24 uur melden bij de kraamverzorgende.

Klachten

EvaNatuurlijk is lid van een klachtencommissie.
EvaNatuurlijk levert kwalitatief goede en verantwoorde kraamzorg.
Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, bespreek dit dan eerst met de kraamverzorgende zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Arbeidsomstandigheden kraamverzorgende

EvaNatuurlijk heeft zich te houden aan de ARBO wet.
Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke en psychische belasting.
Er moeten goede voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het kraambed op hoogte van 80 cm.
U krijgt bij de intake een lijstje met voorschriften voor in de kraamweek.
EvaNatuurlijk draagt in sommige situaties beschermende handschoenen (tijdens de bevalling).

Facturering

De geleverde kraamzorg uren worden gefactureerd bij jullie zorgverzekeraar.
Facturering verloopt via de tussenpersoon van EvaNatuurlijk en de instantie waar de zorg is ondergebracht.
Klant geeft hiervoor toestemming om deze factuur te declareren.

Vergoedingen zorgverzekeraars.
Kraamzorg van EvaNatuurlijk wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Iedere klant heeft een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage per kraamzorg uur
Voor 2020 is dit € 4,50 per uur.
Ben je aanvullend verzekerd, dan wordt dit gedeeltelijk of volledig vergoed.
Vraag hiervoor info bij je zorgverzekeraar.
Deze factuur ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vervangende kraamzorg

EvaNatuurlijk kan een beroep doen op vervangende kraamzorg indien zij zelf afwezig is door ziekte of overmacht.
Persoonlijke  (medische) gegevens die belangrijk zijn voor het voortzetten van kraamzorg worden dan overgedragen aan de vervangende kraamverzorgende
EvaNatuurlijk benoemt en bespreekt dit met de klant tijdens de intake.
EvaNatuurlijk werkt met alle verloskundigen in Groningen.

Zorgovereenkomst

De zorgverlener(kraamverzorgende) en de zorgvrager(de klant) gaan een zorgovereenkomst aan zodra de kraamzorg start.
Deze overeenkomst wordt op de 1e dag ondertekend door beide partijen.
Dit is verplicht voor de belastingdienst. De overeenkomst blijft in het bezit van de kraamverzorgende.
EvaNatuurlijk heeft geen dienstverband en/of arbeidsovereenkomst met kraamzorgbureaus, zij werkt uitsluitend op freelance basis. 
De getekende zorgovereenkomst is hier een bewijs van.
EvaNatuurlijk doet jaarlijks belasting aangifte bij de belastingdienst om aan haar verplichtingen te voldoen.

EvaNatuurlijk is gecertificeerd voor Borstvoeding, EHBO, vroegtijdige inzet partus, postnatale depressie, kunstvoeding, premature kindjes, 
couveuse kindjes, sectio (keizersnee).
EvaNatuurlijk volgt jaarlijks haar scholingen om deskundigheid en kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en garanderen.

EvaNatuurlijk staat ingeschreven bij:

Kamer van Koophandel te Groningen nummer: 76402290
Kennis Centrum voor Kraamverzorgenden nummer: 213993
Goedgekeurde (jaarlijks) VOG
Aansprakelijkheid Verzekering
Aangesloten bij  klachtencommissie.

Agb code: 33330300

EvaNatuurlijk gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.